Unreal Engine #1 Skróty klawiszowe

Unreal Engine #1 Skróty klawiszowe

Okno nawigacji

Movement (Standard) - Klawisz myszki + Przesunięcie

Movement (Game-style) - Prawy klawisz myszki + QWEASD

Zoom - kółko przewijania

Komendy okna nawigacji

Tryb podświetlonego widoku - Alt + 4

Nieoświetlony tryb widoku - Alt + 3

Skupienie na zaznaczeniu - F

Zwiększenie rozmiaru siatki - Shift + [

Zmniejszenie rozmiaru siatki - Shift + ]

Widok perfpektywy - Alt + G

Widok z przodu - Alt + H

Widok z boku - Alt + K

Widok z góry - Alt + J

System-wide

Szukanie tresci w przeglądarde - Ctrl + B

Otwieranie konsoli - `

otwieranie dokumentacji - F1

Transformation Selection

Translate - W

Rotate - E

Scale - R

Next Transform - Spacja

Tryby

Umieszczenie - Shift + F1

Malowanie - Shift + F2

Krajobraz - Shift + F3

Listowanie - Shift + F4

Edycja geometrii - Shift + F5

Polecenia

Kopiuj - Ctrl + C

Wytnij - Ctrl + X

Wklej - Ctrl + V

Powiel - Ctrl + W

Cofnij - Ctrl + Z

Przywróć cofnięcie - Ctrl + Y

Zaznacz wszystko - Ctrl + A

Zmień nazwę - F2

Komendy grania

Graj - Alt + P

Wyrzuć gracza - F8

Pauza - Pause

  • 2019-10-27
  • 1
  • 687
  • 0

Komentarze

    Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu możesz być pierwszą osobą, która to zrobi.